Recente aanwinsten

28-9-2018
Michiel de Jong, timmerman en zoon van de bouwhistoricus Wieger de Jong, speelde ons Amerikaans grenen uit de kerk van Dedgum toe. Laat dit stuk hout nou toch met een t-waarde van 27 correleren met het hout dat ik eerder in Tjerkwerd heb opgehaald. Dat betekent dat het hout uit dezelfde boom afkomstig is en zelfs van dezelfde kant van de boom en vlak bij elkaar heeft gezeten! Wat blijkt. Die kerken zijn tezelfdertijd door dezelfde aannemer gebouwd! Vandaar!

28-9-2018
Het wordt steeds gekker (én leuker). We kregen van Bert Kremer, onderwater archeoloog, hout van gezonken schepen. We hebben niet alles kunnen dateren maar de eerste dateringen van scheepshout zijn een feit. Een kielbalk uit het IJsselmeer van 1611. Tjonge wat stinkt dat hout dat lang in de zee heeft gelegen. Ik geloof dat het mij niet in dank is afgenomen dat ik getest heb of je stukjes hiervan in de magnetron kunt drogen. Volgens mijn vrouw hadden er minstens 60 kerels staan psssn in de hoek van de keuken, zó stonk het. Maar niet meer doen dus 🙂

19-9-2018
Van collega Sjoerd van Daalen uit Deventer 5 Amerikaans grenen boorstalen gekregen die hij bij vrienden in Friesland geboord heeft van een gesloopte boerderij. Prachtig voor de Nieuwe Amerikaans grenen kalender die we samen gemaakt hebben.

15-9-2018
Een stapel schijven van eiken en grenenhout gekregen van Onno Rombouts in Blijham. Minstens 20 extra meetreeksen zijn het resultaat! Fantastisch. Vooral die schijven of plakken hout zijn belangrijk omdat je over de diagonalen meerdere meetreeksen kunt maken en die met elkaar kunt middelen. De middelcurven die hieruit voortkomen zijn veel beter te dateren!

13-9-2018
Een stuk Amerikaans grenen opgehaald bij de kerk van Tjerkwerd. Het hout zat ooit onder de vloer van de kerkbanken. Met dit hout heb ik samen met een collega een kalender voor Amerikaans grenen kunnen maken. Zo zie je hoe belangrijk al deze inbreng van hout is!

12-9-2018
Bij huize Voormeer in Heerenveen een schijf van een omgevallen boom afgezaagd. Ruim 200! jaarringen. Het is bekend wanneer de boom is omgevallen dus dit geeft weer een meetreeks waarvan mettertijd een kalender voor Fries eiken kan worden gemaakt.

9-9-2018
Opnieuw kregen we hout van Wieger de Jong. Als bouwhistoricus komt hij heel wat tegen. Deze keer was er een stuk grenen bij met merktekens erop. Noors grenen zo bleek het uit 1653!

6-9-2018
Van Wytze Peenstra van de monumentenwacht kregen we stukken eiken- en vurenhout aangereikt. Hoewel de herkomst niet helemaal duidelijk is, is het weer een welkome aanvulling voor onze meetreeksen en kalenders. Het vurenhout kon door te weinig jaarringen helaas niet gedateerd worden.

10-8-2018
Op zich heel triest want we mochten een paar plakken hout afzagen van de binten van de verbrandde boerderij van Peter Stockman op de Laekwerterwei in Spannum. Het bleek vurenhout uit het begin van de vorige eeuw. Dat klopte mooi met de gevelsteen. Veel dank Peter en Gerda! Sterkte!

28-5-2018
Van Sjoerd Wiersma kregen we een stuk eiken toegespeeld uit de molen Penninga bij Joure.

18-5-2018
Hier en daar zijn er in het Friese landschap boerderijen te vinden waarvan de draagconstructie gemaakt is van ronde eiken stammen. Niet al te dik en met vaak niet meer dan een zestigtal jaarringen, grillig van vorm en met de bast er nog grotendeels op. Dit hout is zeer moeilijk dateerbaar omdat het waarschijnlijk om lokaal eikenhout gaat. Vandaag kregen we van vader en zoon van Leersum een dikke strook van een eikenplaat . Zij zijn de eigenaren van de unieke ‘Inlands Houtwerf’ in Burgum. Het hout van deze staal is afkomstig van Toutenburg boven Leeuwarden en komt van een reusachtige maar in 2015 omgewaaide oude eik. De staal heeft 220 jaarringen. Hiermee is het begin gemaakt aan een kalender Fries eiken! De van Leersum kalender. Opmerkelijk dat deze meetreeks sterker reageert op kalenders van Engeland dan van Duitsland. Waarschijnlijk is het maritieme klimaat dat Engeland en Friesland delen hiervan de oorzaak. Duitsland heeft toch iets meer een landklimaat.

60 cm lange eiken houtstaal, gekregen van van Leersum Inlands Hout te Burgum. De staal overlapt de periode van 1793 tot 2015 en komt van Toutenburg ten oosten van Leeuwarden. Het begin van een Friese kalender!

15-5-2018
Van Rommert van der Veen kregen we de tip dat er een boerderij afgebroken gaat worden op de Brink van Oudemirdum. Eigenaar Walinga verleende ons toestemming om boorstalen af te nemen. We konden 5 stalen boren uit de rondhouten constructie. Alle vijf zijn van vurenhout. Een welkome aanvulling op de collectie vurenhoutenstalen.

22-4-2018
Van de  Wieger de Jong, eigenaar van JFA bouwhistorie en restauratieadvies, jfabouwhistorie  kregen we deze week een aantal stukken hout aangereikt . Een paar stukken eiken waren flink vermolmd maar toch nog  dateerbaar. Ze waren vrijgekomen bij reparatie’s aan het  trappenhuis van de “Kanselarij” in leeuwarden.

Zwaar vermolmd maar nog goed dateerbaar eikenhout van de imposante trap van de Kanselarij te Leeuwarden

We kregen een stuk eiken van een muurplaat in een molen, een stuk van een eiken paneel uit de St. Petruskerk te Tjerkwerd  en een stuk vurenhout van een vloer in een timmerwerkplaats in Ferwoude.
Het eikenhout van de trap heeft jammer genoeg geen spinthout of spintovergang meer. Er kan daardoor alleen maar gesteld worden dat de trap ná 1554 is gemaakt. Het vurenhout bleek een welkome aanvulling op onze vurenkalenders te zijn. Niet heel oud. Eindjaar 1913.Het is zonder wan niet te zeggen hoeveel jaar ná 1913 het hout is gekapt.  Maar ook jonger hout is van belang voor de stalencollectie! De resultaten van de andere stukken hout volgen nog.

 

15-4-2018
De verbouwing van de vroegere mouterij op de Zilverstraat 46 te Franeker vordert gestaag. Het houtwerk in het pand pand is al door Borghaerts HoutDateRing dendrochronologisch gedateerd maar er zijn ook nog flink wat resten hout vrijgekomen bij de restauratie. Op aangeven van Jan Pieter Verhoog, die hierin optreed als bestuurslid van de stichting die het pand bezit, konden we bij het aannemersbedrijf Haarsma in Franeker ruim twintig stalen extra uit deze restanten verwerven voor onze houtstalen collectie. Deze stalen zijn inmiddels verwerkt en gedateerd. Het gaf geen nieuwe informatie over de Zilverstraat zelf maar het was wel een zeer welkome uitbreiding van onze stalencollectie. Hartelijk dank, Jan Pieter Verhoog verhoogbouw en Jacob Haarsma bouwbedrijfhaarsma !

error: Content is protected !!