Uw hulp

Als stichting kunnen we het natuurlijk niet alleen. Om het beste uit de stichting te halen, vragen wij betrokken partijen ons te helpen. 

Belangrijk voor ons zijn tips. Dat kunnen tips zijn dat een historisch pand wordt gerestaureerd, maar ook dat een pand wordt gesloopt of verbouwd. Wij vragen eigenaren, restaurateurs en gemeentes ons op de hoogte houden. Met uw hulp kunnen wij informatie uit hout halen dat anders misschien wordt weggegooid, of waar anders moeilijk bij te komen is. Wij handelen altijd in overleg met de eigenaar en/of de uitvoerder, en we veroorzaken geen oponthoud.

Maar vooral kunt u ons helpen door zelf stukken hout in te brengen. Zo hebben wij al hout gekregen van afgebroken boerderijen, stukken sloophout die anders weggegooid zouden zijn, hout dat vrijgekomen is bij reparaties, en zelfs een stuk van een omgewaaide eik van 220 jaar oud. Hiervoor zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar! We vragen iedereen ons hiermee te helpen!

Een derde mogelijkheid ontstaat, als de eigenaar van een pand op eigen initiatief opdracht geeft tot dendrochronologische datering. De houtstalen die nodig zijn voor de datering, kunnen dan worden toegevoegd aan de totale collectie. De Stichting Historisch Bouwhout Fryslân heeft daartoe een overeenkomst met Borghaerts Houtdatering, dat zij na het dateren de stalen of de meetreeksen beschikbaar stellen voor de collectie van de SHBF.

Zelfs als het hout door derden wordt gedateerd, zouden we, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, het op prijs stellen als het stalenmateriaal in onze collectie komt.

error: Content is protected !!