Ons doel

Paul Borghaerts maakte studie van de geschiedenis van zijn boerderij en liet ook de ouderdom van het houten bintwerk vaststellen. Uit interesse is hij boerderijen uit de omgeving gaan inmeten en documenteren. Al snel werd duidelijk dat een dendrochronologische ouderdomsbepaling van de constructie voorwaarde is voor goed onderzoek. Vanwege de enorme kosten die dit voor het omvangrijke onderzoek met zich meebracht, verdiepte hij zich in de kunst van het boren en het dateren van houtstalen; de dendrochronologie. Inmiddels heeft hij hiervoor een bedrijf opgericht: Borghaerts Houtdatering. Met dit bedrijf heeft hij houtstalen van meer dan 150 boerderijen en van ettelijke kerken en stadspanden gedateerd.

Deze houtstalen zijn niet alleen onderzoeksmateriaal voor nu, maar vormen ook een stuk Fries materieel erfgoed. De Stichting Historisch Bouwhout Fryslân is opgericht om dit Friese erfgoed veilig te stellen en te beheren.

Waarom deze houtstalen bewaren? Daarvoor zijn twee goede redenen.

In de eerste plaats gaat de wetenschap altijd door. Er zullen ongetwijfeld nieuwe technieken ontstaan, waardoor de houtstalen van de historische gebouwen in de toekomst informatie kunnen opleveren die nu nog niet toegankelijk is. Denk hierbij aan de kennis die in het DNA besloten ligt, de chemische samenstelling of betere programmatuur.

In de tweede plaats bevindt zich juist in de provincie Friesland een unieke schat aan historisch bouwhout. Omdat hier geen grote bossen waren, moest al het hout voor kerken, stadspanden, molens en boerderijen worden geïmporteerd. Er zijn weinig gebieden waar vanaf de Middeleeuwen zoveel hout is geïmporteerd uit Scandinavië, de landen rond de Oostzee, Frankrijk en Duitsland. Dat maakt deze verzameling extra belangrijk voor toekomstig onderzoek naar bouwhout uit één of meer van deze gebieden.

De stichting ontplooit geen commerciële activiteiten en heeft geen ander doel dan het verwerven, bewaren en beheren van een unieke verzameling historisch bouwhout. De stichting is geheel en al afhankelijk van tips, steun en bijdragen van derden.

error: Content is protected !!