ik ben eigenaar

(under construction)

 

Stel, u bent eigenaar van een historisch pand. Hebt u plannen om te restaureren of groot onderhoud te plegen? U kunt ons dan helpen door ons de mogelijkheid te bieden enkele houtstalen te verwerven.  Op die manier blijft uniek onderzoeksmateriaal behouden en neemt onze databank in omvang toe. Meer over het belang van zoveel mogelijk houtstalen voor onze databank vindt u hier.

 

Hoe werkt het? Als u ons op de hoogte stelt, maken we zo snel mogelijk een afspraak over de manier waarop u onze collectie kunt verrijken.

 

Wilt u ook een rapport met de datering en andere gegevens van de houtstalen? Daarover kunnen dan nadere afspraken worden gemaakt met Borghaerts HoutDateRing.

 

Mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden, neemt u dan  contact met ons op!

error: Content is protected !!