SHBF

De Stichting Historisch Bouwhout Fryslân is opgericht in december 2017.

Het bestuur wordt gevormd door Liuwe Westra (voorzitter) afgetreden oktober 2019, Harmen Westra (secretaris) en Paul Borghaerts (penningmeester). De posities van voorzitter en van een extra algemeen bestuurslid zijn vacant. Gegadigden kunnen zich melden.

De stichting houdt zich bezig met het verzamelen en bewaren van houtstalen van historische gebouwen in Friesland om deze te dateren en  voor toekomstig onderzoek toegankelijk te houden.

De stichting probeert tot dit doel te komen door samenwerking met eigenaren, restauratiebedrijven, aannemers, bouwhistorici, architecten, overheden en andere partijen in de bouw- en restauratiesector, en door het uitvoeren van zelfstandig onderzoek.

 

Korte toelichting

In de provincie Friesland bevindt zich een unieke verzameling bouwhout in de constructies van de vele historische gebouwen: boerderijen, kerken, molens en stadspanden. Dit hout is afkomstig uit het hele gebied van Scandinavië, de Oostzee, Frankrijk en Duitsland.

Het jaarringenpatroon van hout kan vertaald worden naar een meetreeks. Daartoe worden de jaarringen in honderdste millimeters ingemeten. Voor een datering kunnen de meetreeksen vervolgens vergeleken worden met kalenders. Meestal valt er ook nog op te maken waar het hout vandaan komt.

Lees meer over dateren

De hulp van de restauratie- en bouwsector is bij het aanleggen van onze database van groot belang. Hout dat bij restauraties of verbouwingen normaal gesproken weggegooid zou worden, heeft voor ons een grote waarde omdat daarin veel kennis besloten ligt.

Lees meer over hoe u ons kunt helpen

error: Content is protected !!